Plànols d’evacuació

Els plànols d’evacuació tenen com a funció informar als ocupants d’un establiment de la situació dels recorreguts d’evacuació, dels medis manuals de protecció contraincendis i dels sistemes d’alerta i alarma en cas d’emergència. Són fabricats fotoluminiscents amb protecció UV, tractament antigrafitti i cumpliment de la normativa vigent( UNE 23032 :2015, UNE 23035 -4, UNE EN ISO 7010 :2012).
Són elaborats amb diferents acabats i materials i el seu disseny té que estar en concordancia amb el pla d’autoprotecció o estudis d’evacuació.

Materials i fitxes tècniques:

Mides:

Personalització:

Fabriquem plànols fotoluminiscents personalitzats amb logotip i nom del client.

Normativa

Els plànols es fabriquen conformes a la norma 23032-15 contemplada al RIPCI.

Hi ha de figurar:

  • Paraules “ Plànol d’Evacuació” a l’encapçalament.
  • Punt de “ vostè està aquí)
  • Recorreguts d’evacuació principals i secundaris diferenciats.
  • Localització d’escales i ascensors d’emergència.
  • Plano ben orientat en funció de la situación de l’observador.
  • Medis manuals d’extinció d’incendis
  • Zones de refugi i punts de reunió
  • Instruccions d’actuació en cas d’emergència i llegenda de la simbología de cada plànol ( mínim en castellà i en anglès).

| Acabats premium i plànols en Braille i altrelleu

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte