Abalissament fotoluminiscent

Ens indiquen obstacles, equips de protecció contraincendis i camins d’evacuació al llarg del recorregut, fabricats amb protecció UV, tractament antigrafitti i complint la normativa vigent (UNE23035-3, UNE 23035-4).
L’abalissament es coloca tant en parets, portes, ascensors, terres, escales i rampes, obstacles i aparells i equips contraincendis amb acabats antilliscants i antivandàlics.

Materials i fitxes tècniques:

| Parets i portes

(en peces d’1m. de llarg)

Alumini 0,5mm.

 BAFP50

PVC 1mm.

 BPVFP50

Alumini 0,5mm.

 BAFP100

PVC 1mm.

 BPVFP100

Alumini 0,5mm.

 BAP50

PVC 1mm.

 BPVP50

Alumini 0,5mm.

 BAP100

PVC 1mm.

 BPVP100

| Terra antilliscant

(en peces d’1m. de llarg)

Alumini 0,5mm.

 BARS50

PVC 1mm.

 BPVRS50

Alumini 0,5mm.

 BARS100

PVC 1mm.

 BPVRS100

Alumini 0,5mm.

 BANS50

PVC 1mm.

 BPVNS50

Alumini 0,5mm.

 BANS100

PVC 1mm.

 BPVNS100

Alumini 0,5mm.

 BAS50

PVC 1mm.

 BPVS50

Alumini 0,5mm.

 BAS35

PVC 1mm.

 BPVS35

 CAV90
 CAV120 

 CAF90
 CAF120 

 TAF50
AA

CAV90
CAV120

QAV90
QAV120

QAVN90
QAVN120AA

| Escales antilliscants

(en peces d’1m. de llarg)

Alumini 0,5mm.

 BAFE50

PVC 1mm.

 BPVFE50

Alumini 0,5mm.

 BAFE35

PVC 1mm.

 BPVFE35

Alumini 0,5mm.

 BAE50

PVC 1mm.

 BPVE50

Alumini 0,5mm.

 BAE35

PVC 1mm.

 BPVE35

Alumini 0,5mm.

AAE

Alumini 0,5mm.

AAFE (ascendent i descendent)

| Exemples de les nostres senyalitzacions

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte