Senyalització viària

Elements bàsics de la seguretat viària fabricades en materials de máxima qualitat cumplint amb la normativa.( xapa reflectant i económica).

| Materials i mides:

R-101

Disc MOPU Reflex nivell 1 diàmetre 600 mm.
Disc ECONÒMIC diàmetre 500 mm.

R-1

R-1 Triangle MOPU Reflex nivell 1 mida d’un costat 700 mm.
Triangle ECONÒMIC mid d’un costat 700 mm.

S-3

Quadrat MOPU Reflex nivell 1 mida de 600 mm.
Quadrat ECONÒMIC mida de 600 mm.

R-2

Octàgon MOPU Reflex nivell 1 mida de 600 mm.
Octàgon ECONÒMIC mida de 500 mm.
Rectangle MOPU Reflex nivell 1 mida 600×200 mm.
Octàgon ECONÒMIC mida de 500 mm.

| Senyals d’advertència de perill

P-1

P-1a

P-1b

P-1c

P-1d

P-2

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-12

P-13a

P-13b

P-14a

P-14b

P-15

P-15a

P-15b

P-16a

P-16b

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-17

P-17a

P-17b

P-18

P-19

P-20

P-21

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

P-50

| Senyals d’obligació

R-400a

R-400b

R-400c

R-400d

R-400e

R-401a

R-401b

R-402

R-403a

R-403b

R-403c

R-404

R-405

R-406

R-407

R-408

R-409

R-410

R-411

R-412

R-413

R-417

R-418

| Senyals de prioritat

R-1

R-2

R-2a

R-3

R-4

R-5

R-6

TR-5

| Senyals de prohibició, restricció i generals

R-100

R-101

R-102

R-103

R-104

R-105

R-106

R-107

R-108

R-109

R-110

R-111

R-112

R-113

R-114

R-115

R-116

R-117

R-200

R-201

R-202

R-203

R-204

R-205

R-301

R-302

R-303

R-304

R-305

R-306

R-307

R-308

R-308a

R-308b

R-308c

R-308d

R-309

R-310

TR-301

TR-305

S-3

S-4

S-7

S-8

S-13

S-14

S-15a

S-E

S-340

S-302

S-24

S-105b

S-118

S-116

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte