| Sobre nosaltres

Des dels inicis a Sant Joan Despí a l’any 1992 Artser ha apostat per la seva millor qualitat i bon servei als clients. Fidel a aquests principis, va crear un equip humà de gran reputació i experiencia en el sector de la serigrafia, impressió digital i pintura. Actualment disposa de la seva seu central a Sant Feliu de Llobregat amb més de 2000m2 d’instalacions.

Artser está format per personal altament qualificat permetent-li d’aquesta manera treballar en sectors que exigeixen una alta qualificació i gran capacitat de resposta, per aquest motiu, oferim als nostres clients el millor servei i els millors productes adaptats a les seves necesitats i característiques que requereixin. Artser, avui és una empresa líder del sector de la senyalització d’emergència i contraincendis fotoluminiscents, especialistes en wayfinding i senyalització accesible.

| Valors Artser

Vocació de servei i tracte proper als nostres clients

Fiabilitat i confiança

Assesorament tècnic personalitzat

Innovació

Compromís amb el medi ambient

Qualitat

Serigrafia

| Qualitat certificada

El Sistema de Gestió de Qualitat d’ Artser està certificat per AENOR segons la Norma ISO 9001 i de la mateixa manera disposa les línies de senyalització principals amb certificat de producte d’AENOR. A més l’any 2021 obtenim la Norma ISO 14001, per demostrar la nostra responsabilitat i compromís amb la protecció del medi ambient.

Més informació

Laboratori propi d’assaig i qualitat

Departament de I+D

Cabines de pintura

Estudi de disseny

Tall de perfileria

Tall per làser

| Política de qualitat i medi ambient

L’organització d’Artser té com a objectiu oferir una qualitat de productes i serveis fidel a les expectatives de cada client, així com la gestió ambiental necessària per aconseguir que les nostres activitats i serveis es realitzin amb el màxim respecte cap al medi ambient.

La gestió de la Qualitat i del Medi Ambient es fonamenta en la Millora Contínua del nostre sistema integrat de gestió, complint amb els requisits legals aplicables i comprometent-nos amb els principis següents:

  • Posar en marxa totes les accions que siguin necessàries per aconseguir la millora contínua del sistema integrat de gestió en tots els seus àmbits, involucrant tot el personal de l’empresa.
  • Dirigir els esforços a conèixer els requisits, necessitats i expectatives de les parts interessades, oferint als clients productes que les satisfacin amb criteris de qualitat, economia, seguretat i un comportament ambiental adequat.
  • Complir els requisits tant legals com reglamentaris que li siguin aplicables i altres que l’organització assumeixi voluntàriament, mantenint sempre una comunicació que generi confiança amb les parts interessades.
  • Promoure la formació del personal per tal de garantir un exercici responsable de les seues funcions des del punt de vista de la qualitat i de la protecció ambiental.
  • Fomentar un ús racional dels recursos energètics i de les matèries primeres, a més de promoure la sostenibilitat de les activitats realitzades i la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació.

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte