DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: ART-SER, SL

NIF: B-59950147

Adreça postal: C/ Laureà Miró, 375 nau 5 -08980- Sant Feliu de Llobregat

Telèfon: 93 477 50 20

Pàgina web: https://www.artser.es

Correu electrònic: comercial@artser.es

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les vostres dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors.

 • Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web https://www.artser.es i de les nostres xarxes socials.

 • Gestió de la botiga on-line de la pàgina web.

 • Gestió de RRHH dels nostres treballadors i candidats.

 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.

 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i els béns.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es fa en base a una relació contractual.

 • El tractament es fa sobre la base del consentiment de l’interessat.

 • En el cas dels candidats, la base legal del tractament de les vostres dades serà el consentiment informat.

 • La captació d’imatges de videovigilància es fa sobre la base de l’interès legítim.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les vostres dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.

 • Es podran conservar les dades una vegada finalitzada tota relació contractual amb els intervinents durant un període de cinc (5) anys per complir obligacions legals, sens perjudici de les dades que s’hagin de conservar durant més temps per imposició legal i prescripció de responsabilitats.

 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat, sempre que sigui procedent la supressió esmentada.

 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.

 • En el cas dels CV es conservaran durant un període màxim d’1 any des de la recepció. En cas que el candidat passi a formar part del personal de l’entitat, el CV s’incorporarà al seu expedient laboral.

 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

 • Les imatges es conservaran durant el període màxim de 30 dies.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a ART-SER, SL, així com als tercers necessaris amb qui sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els vostres drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ART-SER, SL està tractant dades personals que li interessin, o no.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les dades personals.

 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que l’incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica ia transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit a ART-SER, SL, c/ Laureà Miró, 375 nau 5 -08980- Sant Feliu de Llobregat

 • Mitjançant un escrit dirigit a ART-SER, SL a l’adreça de correu electrònic: comercial@artser.es

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

VERACITAT DE LES DADES

La informació que faciliti l’interessat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del mal que pugui causar l’entitat o tercers per no facilitar dades autèntiques.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tractem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Està prohibit facilitar dades mitjançant aquest portal de persones menors de catorze (14) anys. Si alguna persona menor daquesta edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics responsables daquesta situació.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El titular del lloc es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa en el cas que hi hagi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per a criteris propis empresarials. Si introduïu algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.

XARXES SOCIALS

ART-SER, SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter, SlideShare i LinkedIn, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L’usuari pot accedir, en tot moment, a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

ART-SER, SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitar-los davant ART-SER, SL, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic comercial@artser.es d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Accés: Estarà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

 • Rectificació: Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control d’ART-SER, SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina.

Normalment, aquest dret l’haurà d’exercir davant de la Xarxa Social.

 • Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control d’ART-SER, SL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

ART-SER, SL realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.

 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’ART-SER, SL

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina d’ART-SER, SL, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser-ne el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , ART-SER, SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

ART-SER, SL no es fa responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de ART-SER, SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

ART-SER, SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

ART-SER, SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina dART-SER, SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la/les Xarxa/es Social/s:

Facebook: https://www.facebook.com/ privacy

Twitter: https://twitter.com /privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Slideshare: https://www.slideshare.net/privacy