| Tipus de Senyalització

Adosades a Paret

Senyal instal·lada plana la paret, amb un angle de visió frontal.

Tipus Banderola a doble cara

Senyal a una o dues cares que va instal·lada perpendicular a la paret amb una visió de 90º.

Tipus Panoràmica, màxima visibilitat

Senyal a una o dues cares, de forma triangular que va instal·lada generalment a paret, i amb una visió de 180º.

Tipus Suspesa de Sostre

Suspesa del sostre i a una o dues cares. Amb la qual cosa la visió és frontal en cadascuna de les dues marxes.

A Artser fabriquem com a materials estàndard en PVC de 0,7 mm d’espesor i alumini de 0,5 mm d’espesor, podem fabricar amb altres materials i espesors en funció de les necesitats del client.

El codi tècnic de l’Edificació exigeix que la senyalització fotoluminiscent te que cumplir amb RD513/2017 RIPCI Reglament d’Instalacions de protección contra incendis que té que exigir el cumpliment de:

  • UNE 23032 : 2015 Símbols gràfics per la seva utilització als planos de projecte, plans d’autopreotecció i planos d’evacuació.
  • UNE 23033 : 2019 Criteris de disseny, formes, colors I dimensions se senyals I abalisament dels sistemes I equips contraincendis.
  • UNE 23034 : 1988 Senyalització utilitzada en vies d’evacuació.
  • UNE 23035 : 2033 Definició, composición, característiques i medició dels sistemes de senyalització fotoluminiscent.

  • UNE EN ISO 7010 Símbols gràfics. Colors i senyals de seguretat. Senyals de seguretat registrades.

| La correcta identificació de les senyals

| Els Valors lúminics mínims de les senyals Vs els valors lumínics que t’ofereix Artser

| La instalació de la senyalització

Haurà d’estar instalada a les distàncies indicades pels reglaments i normativa vigent de la següent manera:

Senyalització d’equips contraincendis: aproximadament  entre 1,5 i 2,2 m segons el RIPCI

Senyalització de recorreguts d’evacuació: entre 2 i 2,50 m del terra i no a menys de 0,30 m del sostre segons la UNE 23034 :88.

Cal garantir sempre que el senyal és visible des de tots els angles possibles, tenint en compte la distància de visibilitat.

Senyalització d’equips contra incendis

Senyalització de salvament i vies d’evacuació

Senyals de túnels

Plànols d’evacuació

Abalissament fotoluminiscent

Advertència de perill

Prohibició

Obligació

Especials químiques, radiològiques i mercaderies perilloses

Senyalètica informativa i orientativa

Senyalització artser maritime

Senyalització viària

Senyalització ecològica

Línia premium

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte