Senyals d’advertència de perill

Senyals d'advertiment o de perill que ens informa d'un possible perill perquè els usuaris prenguin precaucions especials en aquest entorn. Fabricades amb materials com Pvc o alumini de forma general i no fotoluminiscents amb opció a la fotoluminiscencia,amb protecció UV i tractament antigrafitti

Materials i fitxa tècnica:

Mides:

| En stock

201

207

212

228

249

272

285

290

Dimensions Distància observació
210 x 297 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm. de 20 a 30 mts.
Dimensions Distància observació
210 x 210 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm. de 20 a 30 mts.

200

202

203

206

208

209

211

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

229

231

232

234

235

236

237

238

239

240

242

244

245

246

247

248

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

262

263

264

265

266

268

271

273

275

276

277

278

279

282

283

286

288

291

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte