Senyals de prevenció de riscos laborals

Els senyals es fabriquen amb protecció UV i tractament antigrafiti

Els senyals de de prevenció de riscos laborals (PRL) tenen com a objectiu la prevenció d'accidents laborals i l'augment de la seguretat en llocs de treball. Entre els senyals de prevenció de riscos laborals es troben:
Senyal de prohibició: un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
Senyal d'advertiment: un senyal que adverteix d'un risc o perill.
Senyal d'obligació: un senyal que obliga a un comportament determinat.

| Tipus de senyals de prevenció de riscos laborals

Senyals de perill

Senyals de prohibició

Senyals d’obligació

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte