Senyals de salvament i vies d’evacuació

Les senyals d’evacuació proporcionen indicacions relatives a les sortides d’emergència, primers auxilis o dispositius de salvament, senyalització de sortides habituals, de carácter públic per la circulació funcionalment necesaria en un edifici o local i les sortides d’emergència ,utilitzades només en cas d’emergència en l’evacuació. Fabricades fotoluminiscents amb protecció UV, tractament antigrafitti i cumplint la norma vigente (UNE 23034 :2023, UNE 23035-4, UNE EN ISO 7010 : 2012).

Materials i fitxes tècniques:

Mides:

| En stock

 640

641

640P

641P

6493H

6503H

644

649

650

Dimensions Distància observació
480x 160 mm. de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm. de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm. de 20 a 30 mts.

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

6410

Dimensions Distància observació
480 x 160 mm. de 0 a 10 mts.
960 x 320 mm. de 10 a 20 mts.
1440 x 480 mm. de 20 a 30 mts.

6411

6412

6413

6414

6415

6416

6417

6418

6419

6420

Dimensions Distància observació
320 x 160 mm. de 0 a 10 mts.
632 x 316 mm. de 10 a 20 mts.
940 x 474 mm. de 20 a 30 mts.

618

619

655

656

646

647

668

669

670

671

678

679

687

688

Dimensions Distància observació
210 x 210 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 420  mm. de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm. de 20 a 30 mts.

623

Dimensions Distància observació
210 x 210 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm. de 20 a 30 mts.

683V

683 A

686

Dimensions Distància observació
320 x 160 mm. de 0 a 10 mts.
640 x 320 mm. de 10 a 20 mts.
960 x 480 mm. de 20 a 30 mts.

6491H

6492H

6493H

6494H

6495H

6501H

6502H

6503H

6504H

6505H

684V

685

684A

695

696

697

630

Dimensions Distància observació
210 x 297 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm. de 20 a 30 mts.
Dimensions Distància observació
210 x 210 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm. de 20 a 30 mts.

620

621

622

627

628

652

653

689

690

691

692

693

694

Dimensions Distància observació
297 x 105 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 148 mm. de 10 a 20 mts.
594 x 210 mm. de 20 a 30 mts.

630

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte