Senyals de salvament i vies d’evacuació

Les senyals d’evacuació proporcionen indicacions relatives a les sortides d’emergència, primers auxilis o dispositius de salvament, per la senyalització de sortides habituals, de carácter públic per la circulació funcionalment necesaria en un edifici o local i les sortides d’emergència ,utilitzades només en cas d’emergència en l’evacuació. Fabricades fotoluminiscents amb protecció UV, tractament antigrafitti i cumplint la norma vigente (UNE 23034 :1988, UNE 23035-4, UNE EN ISO 7010 : 2012).

| Materials i fitxes tècniques:

| Mides:

| En stock

 640

641

642

643

660

648

644

6441

644D

649

650

651

Dimensions Distància observació
445 x 148 mm. de 0 a 10 mts.
630 x 210 mm. de 10 a 20 mts.
891 x 297 mm. de 20 a 30 mts.

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

6410

Dimensions Distància observació
402 x 105 mm. de 0 a 10 mts.
568 x 148 mm. de 10 a 20 mts.
804 x 210 mm. de 20 a 30 mts.

6411

6412

6413

6414

6415

6416

6417

6418

6419

6420

Dimensions Distància observació
320 x 160 mm. de 0 a 10 mts.
632 x 316 mm. de 10 a 20 mts.
940 x 474 mm. de 20 a 30 mts.

618

619

655

656

646

647

663

664

668

669

670

671

678

679

684

685

687

688

Dimensions Distància observació
224 x 224 mm. de 0 a 10 mts.
447 x 447 mm. de 10 a 20 mts.
670 x 670 mm. de 20 a 30 mts.

623

Dimensions Distància observació
210 x 210 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm. de 20 a 30 mts.

683

686

Dimensions Distància observació
448 x 224 mm. de 0 a 10 mts.
894 x 447 mm. de 10 a 20 mts.
1340 x 670 mm. de 20 a 30 mts.

6491

6492

6493

6494

6495

6501

6502

6503

6504

6505

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

6520

Dimensions Distància observació
210 x 297 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 594 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 891 mm. de 20 a 30 mts.
Dimensions Distància observació
210 x 210 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 420 mm. de 10 a 20 mts.
630 x 630 mm. de 20 a 30 mts.

620

621

622

627

628

652

653

689

690

691

692

693

694

Dimensions Distància observació
297 x 105 mm. de 0 a 10 mts.
420 x 148 mm. de 10 a 20 mts.
594 x 210 mm. de 20 a 30 mts.

630

1811

| Contacta amb nosaltres

Consulta’ns assessorament per realitzar el teu projecte